Inkontinens børn og effektiv behandling med ur/ alarm

I denne artikel kan du læse om:

 • - Hvordan tissealarmer virker ved børn der lider af inkontinens
 • - Begynd hjælpen tidligt
 • - Forekomsten er ca. 6% hos piger og 4% hos drenge ved skolestart
 • - De hyppigste symptomer
 • - Behandling med alarmure for varig succes
 • - Nogle gode råd

Begynd hjælpen tidligt

At tisse i bukserne" er et problem, der forekommer hyppigt hos børn - men med den rette behandling, som for eksempel et tisseur, kan generne af inkontinens mindskes eller helt elimineres. Inden du begynder at behandle dit barn, er det dog vigtigt at få undersøgt problemet hos lægen, så du ved, hvilken type inkontinens der er tale om - og for at sikre at der ikke er en anden bagvedliggende årsag til, at barnet ikke kan holde sig.

 

Inkontinens hos børn er meget mere almindeligt, end man tror, og årsagerne kan være mange. Det vigtigste er at huske på, at der findes måder at mindske konsekvenserne for barnet. At tisse ufrivilligt er et uhyre generende problem i barnealderen, derfor er det vigtigt at man tager hånd om problemet og hjælper barnet tidligst muligt. Det er en tilstand som påvirker barnet såvel fysisk som psykisk. Som en konsekvens kan det være svært at håndtere social omgang med andre, hvilket kan påvirke barnets selvopfattelse og selvtillid. Vi anbefaler også, at du læser vores korte artikel omkring inkontinens. Her kan du se hvilke hjælpemidler vi tilbyder, til mennesker der lider af inkontinens eller dagkontinens.


Det er altafgørende, at et barn med inkontinens tages alvorligt, og at der tilbydes professionel hjælp. Derfor er det vigtigt, at sætte alle sejl til for at afhjælpe barnets problem på en seriøs og kompetent måde. Med Astrid Leisner & Søn's alarmure har I netop muligheden for at hjælpe jeres barn på en ret enkel og professionel måde.

Hvor mange børn har problemet?


Inkontinens er meget hyppig blandt børn. Forekomsten er ca. 6% hos piger og 4% hos drenge ved skolestart. Hvilket svarer til at der i gennemsnit er 1-2 i hver dansk skoleklasse, der har problemer med at styre vandladningen.

 

Ved den mest almindelige form for inkontinens, hvor barnet føler stærk tissetrang umiddelbart inden uheldet, er hyppigheden langt større og ses hos 20% af piger i 7-års alderen.

Årsager til inkontinens hos børn

Inkontinens er alle former for ufrivillig vandladning hos børn undtagen ufrivillig natlig vandladning. Der kan være mange årsager til inkontinens. Ufrivillig vandladning i løbet af dagen, skyldes bl.a. en overaktiv blære eller uregelmæssig tømning.

 

En overaktiv blære gør at barnet pludselig og ofte føler tissetrang, og må bruge forskellige knep for at holde sig, f.eks. ved at sætte sig på hug eller krydse benene. Inkontinens forekommer også når barnet ikke har kontrol over blæren.

 

Uregelmæssig blæretømning sker ved at børn udsætter toiletbesøgene og ignorerer tissetrangen. Enten pga. snavsede og lugtende toiletter, døre der ikke kan låses eller fordi de ikke vil gå glip af noget spændende, der sker lige omkring dem. Dette kan føre til at blæren bliver overfyldt og tømmer sig ufrivilligt, hvilket også kan føre til infektioner og på langt sigt føre til at blæren bliver slap, så den ikke tømmes ordentligt.

 

Hos piger skyldes inkontinens oftest en meget aktiv blære, mens drengene hyppigt er så optaget af leg og indlæring, at de ikke altid mærker tissetrangen.

 

Symptomer på inkontinens hos børn

 

De hyppigste symptomer:

 • - Pludselig og kraftig vandladningstrang
 • - Hyppige vandladninger - ofte over 10 vandladninger i dagtimerne
 • - Smertefuld vandladning - ses ofte ved urinvejsinfektion
 • - Ufrivillig vandladning
 • - Gentagne urinvejsinfektioner


De fleste børn har "urge" inkontinens, som skyldes en overaktiv blære og disse børn har som regel hyppige og små vandladninger om dagen. I visse tilfælde kan dit barn have svært ved at mærke vandladningstrangen, og dette skyldes formentlig, at blæren sender så mange signaler til hjernen, at signalerne undertrykkes. Børn med inkontinens har ofte også forstoppelse og endda utæthed for afføring.

 

Behandling med alarm-ur/tisseur


At opnå kontrol over sin blære kræver et hårfint samspil mellem nervesystemets sanser, blærens lukkemuskel og blæremusklen. Faste toilettider er en vigtig del af behandlingen ved de fleste typer inkontinens.

 

Formålet med behandlingen med et tisseur er, at børn selv skal være med til at tage styringen, så det er barnet og ikke blæren, der bestemmer, hvornår der skal tisses. Gode resultater opnås hvis man følger behandlingen – over 50% er tørre efter få måneders behandling. At følge behandlingen med tisseur er ikke altid nemt for børnene, derfor er der behov for støtte, men ikke indblanding fra voksne.

 

Faste vandladningstidspunkter f.eks. hver 3. time er utrolig vigtige uanset om der er vandladningstrang eller ej. Det bør i samarbejde med lægen aftales, hvor ofte barnet skal tisse. Det kunne f.eks. være: om morgen, i starten af formiddagsfrikvarteret, i starten af frokostfrikvarteret, lige når man er kommet i SFO, lige efter aftensmaden samt ved sengetid. Tissetiderne bør ligge på tidspunkter, hvor det er nemt at gå på toilettet og hvor barnet allerede har pause, så de derved ikke bliver afbrudt i de daglige aktiviteter.

 

Tidsintervallerne afhænger af hvor ustabil en blære barnet har, i starten kan det være nødvendigt med hyppigere toiletbesøg, hvorefter man kan øge intervallet mellem tiderne.

 

Mange børn har svært at huske disse faste tider, derfor kan brug af alarmur eller tisseur være en stor hjælp. De fleste læger anbefaler at barnet bruger et alarmur, således at der indgår faste tider og barnet lettere kan huske dem. Alarmure har den fordel at de både kan ringe og vibrere. Nogle børn er glade for, at uret vibrerer, så andre ikke kan høre alarmerne. Mens det for andre børn er en fordel at uret kan ringe, således at de nemt kan høre alarmerne især hvis de er ude og lege. For nogle børn kan det også være en fordel at andre kan høre alarmen f.eks. læreren eller SFO-medarbejderen og minde dem på at gå på toilettet.

 

Det tilrådes, at man tidligst bruger alarmure, når barnet er 6-7 år gammelt, og aldrig før 5 års alderen.

 

Hvordan bruges eller virker uret?

 

Alarmure er brugervenlige og indstilles på en enkel og let måde. I samråd med barnet stilles de aftalte tider. Herefter vil uret alarmere og påminde om, at det er tid til toiletbesøg. Det eneste barnet skal gøre, er at trykke på en af urets knapper – så afbrydes alarmen. De indstillede alarmer gentager sig hver dag.

 

Succesraten med tisseur er ret høj, og hvis barnet følger behandlingen, kommer der hos de fleste ret hurtig tydelig bedring i symptomerne.

 

Et par gode råd

 

Sådan kan dit barn opnå gode toiletvaner:

• - Regelmæssige toiletbesøg – ca. hver 2.-3. time.
• - Sidde ned og tisse – også gerne drenge. Det kræver lidt mere tid og giver derfor ofte den bedste blæretømning
• - Give sig god tid.
• - Sørg for hyggelige omgivelser.
• - Sørg for at døren kan lukkes. Er barnet utrygt ved at sidde bag en lukket dør, skal omgivelserne have forståelse for dette.
• - Sørg for at toilettet er rent og omgivelserne hygiejniske.
• - Sørg for at piger lærer at tørre sig forfra og bagud.
• - Gode drikkevaner. Barnet skal drikke ca. 1-1½ liter væske dagligt – fordelt jævnt over dagen med størst væskeindtag først på dagen.
• - Vær tålmodig. Børn skal lære blærens signaler at kende – en alt for ivrig pottetræning kan give problemer med at udvikle denne evne.


"At tisse i bukserne" er et problem, der forekommer hyppigt hos børn - men med den rette behandling kan generne af enuresis mindskes eller helt elimineres. Inden du begynder at behandle dit barn, er det dog vigtigt at få undersøgt problemet hos lægen, så du ved, hvilken type inkontinens der er tale om - og for at sikre at der ikke er en anden bagvedliggende årsag til, at barnet ikke kan holde sig.