Colorcards

Colorcards er en enormt populær serie med inspirerende, professionelle materialer designet til at hjælpe med at udvikle både sproglige og sociale færdigheder.
Colorcards er designet til at støtte elever i alle aldre og på alle kompetenceniveauer.

  • Hver kasse leveres med et instruktionshæfte og flash-/læringskort, der er designet til at:
  • Forbedre opmærksomheds-, sprog- og observationsevner, herunder at lytte, forståelse, ordforråd, skrivefærdigheder, ekspressivt sprog, auditiv hukommelse, sekventering, vente på tur, klassificering, logisk tænkning og problemløsning.  
10 vare(r)
10 vare(r)

Opmuntre og inspirere visuelle og kinæstetiske elever.
Udvikle følelsesmæssig afkodning, forståelse og anvendelse.
Lave en fem minutters opvarmningssession, lave understøttende undervisning eller udgøre hoveddelen af ​​en lektion.
Billederne af virkelige objekter, mennesker, situationer og aktiviteter vælges og fotograferes med stor omhu for at maksimere den uddannelsesmæssige fordel for elever fra de tidlige år gennem almindelig uddannelse og specialundervisning, til voksenuddannelse og sprogundervisning.