Repeater / Forstærker

Repeater

Repeateren er en af "byggeklodserne" i AL's trådløse kaldesystemer og kan med stor fordel anvendes på institutioner og i større, private hjem.
Den forstærker sendesignalet på de af vores løsninger, der anvender radiosignal til at give kald, og kan samtidigt fungere som "kodeomsætter".
Det giver mange muligheder for at lave specialtilpassede systemer til den enkelte persons eller institutions behov.

 

En repeater forlænger rækkevidden for det trådløse system og øger sikkerheden for, at hele det ønskede område er dækket.
For hver repeater, du sætter op, bliver rækkevidden forlænget med op til 450 meter, og dermed bliver dækningsområdet større.
På den måde er repeateren med til at sikre en fleksibel løsning.

 

Repeateren sætter du ligesom modtageren bare i stikkontakten, og du kan bruge den til flere sendere og modtagere inden for det ønskede område.

 

Radiosignal

De fleste af vores systemer kommunikerer og sender kaldet via et radiosignal. Som standard kan alarmerne sende op til 450 meter under optimale forhold - dvs. fri linje udendørs.
Indendørs bliver signalet forringet i større eller mindre omfang afhængigt af omgivelser, materialer o.l.. - som eksempler kan nævnes branddøre med jern, kraftige mure, elevatorskakter m.m., der svækker signalet i betydelig grad. Derudover spiller skiftende årstider også en rolle:
Systemer, der skal sende fra én bygning til en anden, kan blive påvirket af fx våde træer, der forringer radiosignalet.

 

Du kan generelt opnå længere rækkevidde, jo højere oppe du placerer senderen, og det samme gælder repeateren: Placerer du den højt, bliver signalstyrken forbedret tilsvarende.

Der er ingen produkter, der matcher dit valg.