Publikationer

Gennem årene har vi hos Astrid Leisner & Søn produceret en række materiale, der vejleder eller beskriver nogle af vore produkter.

Produktbeskrivelser

Navn Beskrivelse Download

Pilleæske C6 med Alarm.

Automatisk pilleæske med op til 4 daglige doser

Medicinpåmindelse du kan stole på
Pilleæsken er så stabil og let at bruge, at den f.eks. kan fremskynde hjemsendelsen fra sygehuset, hvis man er medicineret efter et indgreb.
Pilleæske C6 med Alarm

Careousel S28 pilleæske.

Hjælp til at tage medicinen rettidigt.

Careousel S28 automatisk pilleæske med alarm.

Careousel S28 er designet til at hjælpe medicinbrugere med, at tage den rette medicin i den rette dosis på det rette tidspunkt.

Careousel S28 pilleæske

Careousel S28 Advance.

Hjælp til at tage medicinen rettidigt!

Advance. sikker, fleksibel og let at anvende.

S28 Advance er en automatisk pilleæske som gennem lyd eller blinkende lys påminder brugeren når det er tid til at tage medicin.

Careousel S28 Advance

MiniTell pilleæske.

Den transportable pilleæske med lyd og vibrationsalarm.

MiniTell pilleæske. Hjælp til at huske medicinen, når du er på farten.

MiniTell pilleæsken er et godt redskab, når man skal følge et medicineringsskema, og er meget ude af hjemmet.

MiniTell pilleæske

PILLEÆSKE model GSM.

Pilleæske med alarm er en uvurderlig hjælp for mennesker, der skal følge et fast medicineringsskema.

Pilleæsken kan doseres med op til 28 alarmer pr. døgn. SMS besked ved glemt medicin.

PILLEÆSKE model GSM

Dialogmøder, cases og projekter med fokus på intelligent medicinhåndtering/HealthTech.

Astrid Leisner & Søn har deltageret i flere dialogmøder og projekter med fokus på blandt andet mere intelligent medicinhåndtering. Baggrunden har ofte været at meget uddelt medicin ikke bliver indtaget, hvilket er til gene for brugeren, samfundet og økonomien. Hertil har Astrid Leisner Søns vist sig at være en god samarbejdspartner for plejesektoren og kommunerne, hvor vore produkter anvendes med stor succes.

Projekt/Case/Seminar (PDF download)
Beskrivelse
CASE: Historien om Ellen. Brugeroptimeringen af velfærdsteknologierne og måden de "serveres" til borgerne på.
PROJEKT: Implementering af medicindispensering At skabe et implementeringskoncept der kan anvendes ved ibrugtagning af fremtidige telemedicinske løsninger.
Medido Connected/Smart Care (På Engelsk) Innospense: development of procedures and products to improve services for pharmaceutical care in the home care.