Ph.D. Afhandling om dagkontinens

Dokumenteret effekt ved brugen af alarmur som hjælpemiddel til optræning af børns dagkontinens

Læge, Søren Hagstrøm, Sygehus Vendsyssel, forsvarede i foråret 2008 med succes sin Ph.D.-afhandling om behandling af non-neuropatisk dagurininkontinens hos børn. Afhandlingen viste, at brugen af et alarmur i behandlingen af daginkontinens hos børn er andre behandlingsformer overlegen.

Uroterapi med alarmur sammenlignet med standard uroterapi

Kort fortalt viser afhandlingen, at et alarmur har en stor, gavnlig effekt på rigtig mange børns optræning af dagkontinens.

 

Undersøgelsen er udformet som en sammenligning mellem 2 patientgrupper bestående af børn i alderen 5 til 14 år med daginkontinens. Børnene blev efter en opstartsperiode tilfældigt opdelt i to grupper, hvor den ene gruppe modtog en standarduroterapi, mens den anden gruppe brugte alarmuret i behandlingen.

 

I de 12 uger undersøgelsen varede, oplevede 90% af børnene i gruppen, som brugte alarmuret, øget kontinens - og af dem blev 1/3 helt tørre! Til sammenligning oplevede kun 25% af børnene i gruppen med standarduroterapi en øget kontinens. Ved 2. opfølgning ca. 7 måneder efter afslutningen på undersøgelsen var 60% af børnene i gruppen, som brugte alarmuret, helt tørre og 56% af disse behøvede ikke længere alarmuret.

 

Undersøgelsen blev udført i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Skejby (tidl. Skejby Sygehus), og er udgivet på engelsk. Er du interesseret i at læse afhandlingen, kan du låne den på biblioteket.

Vil du vide mere?

Undersøgelsen blev udført i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Skejby (tidl. Skejby Sygehus), og er udgivet på engelsk.

 

Er du interesseret i at læse afhandlingen, er den offentlig tilgængelig, og kan bestilles hjem på de fleste biblioteker.

 

 

Afhandling