Dialogmöte med fokus på intelligent medicinhantering

Tisdag den 21 augusti 2012 höll Welfare Tech, i samarbete med Astrid Leisner & Søn och CareTech Consult, ett dialogmöte med fokus på intelligent medicinhantering. Mötet hölls på Welfare Tech Lab i Odense. Syftet med evenemanget var att skapa ett tvärkommunalt samarbete med fokus på testning, implementering och dokumentation av intelligent medicinhantering. Huvudarrangör var Welfare Tech i samarbete med Astrid Leisner & Søn och Jens Kastenskov från CareTech Consult.


 


 


Datum: 21 augusti 2012


Plats: Welfare Tech, Forskerparken 10H, 5230 Odense M


Ämne: Intelligent medicinhantering


 


 


Se våra enureslarm


 


 


Det var i första hand kommuner och andra offentliga aktörer som var inbjudna till dialog. Sammanlagt deltog 16 kommuner från hela landet och över 30 intressenter. Syftet med evenemanget var att få en dialog om de nationella, demografiska utmaningar kommunerna står inför, och att visa ett antal lösningar för säker hantering av medicin. Utmaningarna kring att välja och implementera välfärdsteknologi diskuterades också.


 


 


Astrid Leisner & Søn demonstrerade olika lösningar med fokus på Careousel GSM doseringsask. Det lades stort fokus på askens mobilitet och säkerhet, som både kommuner och institutioner kan ha stor nytta av. Doseringsasken är framtidens medicinbehållare som kan kommunicera med sin användare via sms eller e-post, och som i sista änden betyder stora besparingar för kommunerna och ger användarna större säkerhet. Andra produkter från Astrid Leisner & Søn presenterades också, bland annat doseringsasken Careousel S28 och några olika larmklockor.


 


Astrid Leisner & Søn är återförsäljare för det holländska märket Innospence, som på mötet representerades av direktör Thijs van Nuenen. Innospence har en unik produkt, Medido Connected, som påminner användaren om sin medicin och matar fram den vid rätt tidpunkt doserad i små påsar. Medido Connect kan skicka påminnelser via e-post och sms, och kopplas till en larmcentral hos vårdpersonal. Produkten gör medicinhanteringen enklare för både kommuner och hemsjukvården. Företaget demonstrerade flera olika lösningar för hur dosförpackad medicin från exempelvis apoteket kan användas.


 


När produkterna hade presenterats var det dags att se hur en organisatorisk implementering av telemedicin, det vill säga medicinsk vård på distans, kan se ut. Jens Kastenskov från CareTech Consult presenterade deras metod, vilka utmaningar en implementering kan innebära, och hur kommunerna kan dra nytta av deras koncept.


 


Dagens sista föredrag hölls av danska Fredericia Kommune – som berättade om olika erfarenheter och resultat av implementering av intelligenta doseringsaskar. Kommunen har i en längre period provat Astrid Leisner & Søns doseringsaskar i olika patientgrupper. De hade haft stora framgångar med doseringsaskarna och kunde visa dokumenterat goda resultat både ekonomiskt och arbetsmässigt.


 


Dialogmötet rundades av med sammanfattning, frågestund och en inbjudan till kommunerna att delta i ett tvärkommunalt projektsamarbete. Jens Kastenskov presenterade idé och tidplan för projektsamarbetet, som har fokus på inköp, implementering, dokumentation och praxis i intelligent medicinhantering.


 


Under mötet fick Welfare Tech frågor om deras roll i projektet, de har senare meddelat att de kommer att delta och hur. Det finns nu en innovationsprocess på Welfare Techs forum, där alla intressenter är välkomna.


 


Å Welfare Techs, Astrid Leisner & Søns samt CareTech Consults vägnar vill vi tacka alla mötets deltagare för deras intresse, och hoppas på fortsatt gott samarbete.


 


Se vårt larmsortiment

Der er ingen produkter, der matcher dit valg.