Reklamation

Enligt Konsumentköplagen har du som kund 24 månaders reklamationsrätt, räknat från fakturadatum, som täcker tillverknings- och materialfel som upptäckts vid normal användning.


Garantin omfattar inte fel, skador eller slitage som uppkommit direkt eller indirekt till följd av felaktig eller vårdslös användning, felaktigt underhåll eller obehöriga ingrepp.


 


Observera följande:


För sensorerna till våra enureslarm gäller endast 20 veckors garanti (eller max antal tvättar). En normal behandlingsperiod varar 8–12 veckor, ofta håller sensorn mycket längre än så förutsatt att den sköts enligt anvisningarna, men vi kan inte garantera att den håller till mer än en behandlingsperiod (av hygieniska skäl tillverkas sensorerna till endast en behandling).


Garantin på armbandsuren omfattar inte:Under respektive produkt i vår webbshop kan du läsa om batteriernas förväntade livslängd –vi erbjuder inte garanti för batteriernas livslängd.


 


Alla reklamationer ska dokumenteras med den ursprungliga fakturan eller kvittot från köpet.


 


Användning av reklamationsrätten


Reklamation på grund av fel och brister som borde upptäckas vid en normal undersökning av varan, ska meddelas till Astrid Leisner & Søn inom rimlig tid. Vi rekommenderar alltid att snarast kontakta oss, då en snabb felkorrigering kan förhindra ytterligare problem. Rimlig tid för reklamation anses vara inom 50 dagar. Varan kan returneras för reparation, byte eller efter avtal mot kreditering.


 


Returnering av vara


Skadade eller defekta varor returneras till Astrid Leisner & Søn – du hittar adressen i vår kontaktinformation [link]. Vi accepterar inte paket som skickas som efterkrav. NOTERA att du ska fylla i vårt returformulär [link] innan returnering.


Returnering kan också ske genom att inte hämta ut beställda varor, eller genom att lämna varan personligen till oss. Om du väljer det förstnämnda ska vår ångerblankett [link] fyllas i och skickas, antingen per post eller e-post. Det är inte ett krav, men vi kan påskynda processen om vi har tillräcklig information, som en kopia av fakturan, orderbekräftelse, kopior av eventuell korrespondens, samt kontonummer för bankkonto för ersättning.


 


Ersättning


Vid överenskomna rabatter, returnerade varor eller förbetalda produkter som avbeställts före leverans, ska en återbetalning av hela eller del av inköpspriset ske. Återbetalning sker vanligtvis via banköverföring, och vi behöver därför information om bank och kontonummer. Denna information är inte känslig och kan meddelas via e-post, telefon eller post utan risk.

Der er ingen produkter, der matcher dit valg.